Menu

Tata Cara Melakukan Puasa Daud


Puasa Daud merupakan puasa yang dilakukan secara selang seling, Yaitu sehari berpuasa dan seharinya lagi tidak berpuasa. Apabila hari ini berpuasa maka keesokannya tidak berpuasa dan lusa berpuasa dan begitu seterusnya yang dilakukan bergantian.
Hukum dalam menunaikan ibadah puasa Daud adalah sunnah. Jadi siapapun yang mengerjakan puasa daud itu, maka akan mendapat ganjaran pahala dan bagi siapapun yang tidak mengerjakan puasa daud, maka tidak ada masalah.

Cara Mengerjakan Puasa Daud yang Benar dan Sah
Puasa Daud dilaksanakan dengan cara selang-seling, sehari puasa sehari tidak dan dapat dilaksanakan sepanjang tahun, selama tidak dilaksanakan pada hari-hari yang dilarang untuk berpuasa. Hari-hari yang dilarang untuk berpuasa diantaranya adalah 2 hari raya (Idul Firi dan Idul Adha) dan hari Tasrik. Sedangkan pada hari jum’at, tidak terdapat halangan, selama puasa pada dari ini termasuk bagian dalam puasa Daud, jadi bukan puasa khusus pada hari Jum’at saja. Sedangkan jika melaksanakan puasanya hanya pada hari Jum’at saja, maka hal ini tetntu saja tidak diperbolehkan. Puasa Daud sebaiknya dilaksanakan apabila kita sudah terbiasa berpuasa hari Senin-Kamis, sehingga tidak ada kesulitan bagi kita untuk melaksanakannya.

Rasulullah Muhammad saw bersabda:
“Maka berpuasalah engkau sehari dan berbuka sehari, inilah yang dinamakan puasa Daud ‘alaihissalam dan ini adalah puasa yang paling afdhal. Lalu aku (Abdullah bin Amru radhialahu ‘anhu} berkata sesungguhnya aku mampu untuk puasa lebih dari itu, maka Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam berkata: “Tidak ada puasa yang lebih afdhal dari itu. ” (HR. Bukhari No : 1840)

Berikut ini adalah keutamaan puasa daud :

 • Bagi yang mengerjakannya akan terhindar dari kemaksiatan
 • kemudian jiwa menjadi lebih tentram
 • akan tumbuhnya akhlakul karimah (akhlak yang baik)
 • kita akan selalu berfikir positif, kreatif, dan juga inovatif.
 • kita akan senantiasa menerima pemberian Allah dengan lapang hati
 • akan menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur
 • dapat tumbuhnya sifat Hilm (emosi dapat ditahan dengan baik)
 • lancar dalam mendatangkan rejeki yang tidak anda sangka-sangka
 • dan suasana rumah tangga senantiasa harmonis

Keutamaan puasa daud :

 • Puasa Daud merupakan puasa yang paling disukai Allah SWT
 • Tidak apa apa mengerjakan puasa Daud di hari Jum’at / Sabtu
 • Dapat menjalankan hak Allah SWT dan hak badan
 • Tidak ada ketaatan yang lebih baik daripada puasa dan juga shalat Daud
 • Tidak mengerjakan sesuatu secara berlebihan
 • Jika mengerjakannya, bisa lebih memperhatikan ibadah yang lainnya
 • Puasa Daud hanya boleh dijalankan oleh orang yang mampu

itulah hikmah dan keutamaan puasa daud dan beberapa penjelasan dalam mengerjakan puasa daud. semoga bermanfaat

Leave a reply


Your email address will not be published. Required fields are marked *